Win een mooie slee!
* verplicht
Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Deelname Acties

Deelname aan een prijsvraag/winactie uitgeschreven door Q&S Gartendeco te Meppen (Duitsland) is gratis. De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing:

Verloop
De actie start op 10 juli 2018 en sluit om 23:59 uur op 31.07.2018 In deze periode hebben deelnemers de mogelijkheid deel te nemen aan de actie.
Q&S Gartendeco behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden gedurende de actielooptijd te wijzigen of aan te passen of de prijsvraag / winactie te wijzigen of te staken, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

De wedstrijd waarvoor karten beschikbaar gesteld zullen worden, zal door Q&S Gartendeco worden gekozen.

Deelname
Deelname aan een actie of prijsvraag vindt pas plaats, wanneer de deelnemer zich heeft aangemeld voor de nieuwsbief en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden.
De deelnemer verschaft correcte, actuele en complete informatie bij de deelname van de actie.
Deelnemen kan alleen binnen bovengenoemde periode. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
Elke deelnemer moet een minimum leeftijd van 16 jaar hebben en woonachtig zijn in Nederland of Duitsland. Minderjarigen dienen toestemming van hun ouders/verzorgers te hebben om deel te kunnen nemen. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
Medewerkers van Q&S Gartendeco zijn uitgesloten van deelname.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
Q&S Gartendeco is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat deelnemers niet voldoen aan de Voorwaarden Deelname Acties, er sprake is van frauduleus handelen of deelnemers het verloop van de winactie op oneerlijke wijze proberen te beïnvloeden.
Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden Deelname Acties nietig of ongeldig zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

De Prijs
De prijs bestaat uit: 3x 2 kaarten voor een wedstrijd van F.C. Emmen
De prijs wordt gewonnen door de 3 deelnemers die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief, onder de voorwaarde dat zij zich correct hebben aangemeld.
De winnaars worden op 1 augustus 2018 per e-mail geïnformeerd. Deze e-mail (digitaal of geprint) dient als bewijs te worden meegenomen bij het afhalen van de prijs. De prijs dient bij Q&S Gartendeco aan de Lilienthalstrasse 11 in Meppen (Duitsland) afgehaald te worden. Indien de winnaar zich niet meldt, is Q&S Gartendeco gerechtigd een andere deelnemer de prijs toe te kennen.

Privacyverklaring
Door deel te nemen aan de actie, geeft de deelnemer toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens (naam en e-mailadres). Zo kunnen wij contact opnemen, wanneer een prijs door de deelnemer is gewonnen.
De deelnemer gaat ermee akkoord, dat bij het winnen van een prijs gebruik mag worden gemaakt van de persoonsgegevens op de website van Q&S Gartendeco en social media die door het bedrijf wordt gebruikt.
De persoonsgegevens worden eveneens opgenomen in het gegevensbestand voor de mailing van Q&S Gartendeco, waarvoor door deelname akkoord is gegeven door deelnemer.
Q&S Gartendeco verstrekt de persoonsgegevens in geen geval aan derden.
Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met Q&S Gartendeco. U vindt de contactgegevens onder Klantenservice (https://www.qs-gartendeco.nl/klantenservice/). U krijgt binnen 7 dagen een reactie per e-mail of telefoon.

Disclaimer Facebook
Wij houden ons aan de door Facebook opgestelde regels inzake winacties. Winacties op Facebook zijn echter niet geassocieerd met Facebook en ook op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook.