Deelnamevoorwaarden

De deelname aan de winactie van Q&S Gartendeco GmbH is gratis en geschiedt door de volgende bepalingen en voorwaarden:

Vervaldatum

De winactie begint op |Startdatum| en eindigt op |Einddatum|. In deze periode hebben gebruikers de mogelijkheid om deel te nemen aan de winactie. (Q&S Gartendeco behoudt zich het recht voor om de winactie te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.)

Deelname

Alle personen die hun verblijfplaats in Duitsland ofwel in Nederland hebben en 16 jaar of ouder zijn, kunnen deelnemen. Alle personen en werknemers van het bedrijf die betrokken zijn bij de verloting zijn uitgesloten van deelname. Q&S Gartendeco behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen uit te sluiten van deelname als er geldige redenen zijn:

  1. In geval van manipulatie in verband met de uitvoering van de winactie.
  2. In geval van schending van de voorwaarden voor deelname.
  3. In het geval van valse informatie bij deelname aan de loterij.
  4. In geval van oneerlijke handel.

De Win

Win: [product]

Na de sluitingsdatum wordt de winnaar van de actie bepaald. De winnaar wordt via e-mail geïnformeerd in de dagen na de sluitingsdatum. De levering van de prijs wordt uitsluitend aan de winnaar gedaan. Uw prijs moet afgehaald worden bij Q&S te Meppen. Mochten wij hem moeten leveren dan bedragen de transport kosten [preis]. Wanneer de winnaar zich niet binnen twee week bij Q&S meldt na het beëindigen van de winactie, dan wordt er een andere winnaar uit gekozen.

Privacy Policy

Q&S Gartendeco wijst erop dat alle persoonlijke gegevens van de deelnemers niet bekend zullen worden gemaakt aan derden. Deelnemers zijn ervan op de hoogte dat in het geval van een overwinning, de naam zal worden gepubliceerd op de website en op de social-mediaplatforms die door het bedrijf worden gebruikt. De deelnemers kunnen hun toestemming te allen tijde schriftelijk via de contactgegevens van het bedrijf intrekken. Na de intrekking worden alle verzamelde gegevens van de deelnemer verwijderd. Mocht een bepaling van deze deelnemingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ondoeltreffend zijn of worden, dan wordt de geldigheid van deze deelnemingsvoorwaarden niet aangetast. In plaats van de niet-effectieve bepaling is de wettelijke bepaling van toepassing die de betekenis en het doel van de niet-effectieve bepaling het dichtst benadert. Hetzelfde geldt in het geval van het bestaan van een maas in deze deelnemingsvoorwaarden. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing.

Facebook Disclaimer

De actie is niet gelieerd aan Facebook en wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. Vragen in verband met de wedstrijd kunnen worden gericht aan het bedrijf. De contactgegevens van Q&S Gartendeco zijn te vinden op de website.

Q&S Gartendeco wenst u veel succes!