Deelnamevoorwaarden

De deelname aan de winactie van Q&S Gartendeco GmbH is gratis en geschiedt door de volgende bepalingen en voorwaarden:

Vervaldatum

De winactie begint op 30 januari 2019 en eindigt op 05 februari 2019 om 23.59 uur. In deze periode hebben gebruikers de mogelijkheid om deel te nemen aan de winactie. (Q&S Gartendeco behoudt zich het recht voor om de winactie te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.)

Deelname

Om deel te nemen aan de verloting moeten gebruikers reageren op de Facebook-post voor de verloting en deze liken. Daarnaast is het noodzakelijk dat de winnaar de Facebook-bedrijfssite "QS Gartendeco Nederland" liked. Uit de reacties wordt de winnaar geloot.

Gebruikers kunnen alleen deelnemen aan de verloting binnen de bovengenoemde periode. Reacties ontvangen na de sluitingsdatum worden niet meegenomen in de trekking van de winnaar. Het is de deelnemers verboden om meerdere opmerkingen te plaatsen om hun winkansen te vergroten.

Alle personen die hun verblijfplaats in Duitsland ofwel in Nederland hebben en 18 jaar of ouder zijn, kunnen deelnemen. Alle personen en werknemers van het bedrijf die betrokken zijn bij de verloting zijn uitgesloten van deelname. Q&S Gartendeco behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen uit te sluiten van deelname als er geldige redenen zijn:

  1. In geval van manipulatie in verband met de uitvoering van de winactie.
  2. In geval van schending van de voorwaarden voor deelname.
  3. In het geval van valse informatie bij deelname aan de loterij.
  4. In geval van oneerlijke handel.

De winnaar

Wint: 5x1 trui van FC Emmen. Na de sluitingsdatum wordt de winnaar bepaald. De winnaar wordt geïnformeerd in de dagen na de sluitingsdatum. De levering van de prijs wordt uitsluitend aan de winnaar gedaan.

De winnaar dient de prijs ter plaatse bij Q&S Gartendeco af te halen of wij brengen de kosten voor verzending in rekening. Er wordt een foto gemaakt met de winnaar, deze wordt op Facebook gepubliceerd. Antwoordt de winnaar niet voor 15 februari 2019 via Facebook, wordt de prijs aan een andere deelnemer overgedragen. De prijs kan niet in contanten worden ingewisseld.

Privacy Policy

Q&S Gartendeco wijst erop dat alle persoonlijke gegevens van de deelnemers niet bekend zullen worden gemaakt aan derden. Deelnemers zijn ervan op de hoogte dat in het geval van een overwinning, de naam zal worden gepubliceerd op de website en op de social-mediaplatforms die door het bedrijf worden gebruikt.De deelnemers kunnen hun toestemming te allen tijde schriftelijk via de contactgegevens van het bedrijf intrekken. Na de intrekking worden alle verzamelde gegevens van de deelnemer verwijderd.

Mocht een bepaling van deze deelnemingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ondoeltreffend zijn of worden, dan wordt de geldigheid van deze deelnemingsvoorwaarden niet aangetast. In plaats van de niet-effectieve bepaling is de wettelijke bepaling van toepassing die de betekenis en het doel van de niet-effectieve bepaling het dichtst benadert. Hetzelfde geldt in het geval van het bestaan van een maas in deze deelnemingsvoorwaarden. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing.